Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΣΠΥΔ: Πόσους από κάθε κατηγορία θα πάρουν (225 από τους 725)
Από πληροφορίες τις ΠΟΣΠΥΔ η κατανομή θα γίνει ως εξής:Α κατηγορία 12

Β κατηγορία 63

Γ κατηγορία 122

Δ1 κατηγορία 4

Δ2 κατηγορία 6

Ε1 κατηγορία 5

Ε2 κατηγορία 5

ΣΤ κατηγορία 1

Ετικέτες , , ,