Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

78ης Εκπαιδευτικης Σειράς Δόκιμων ΠυροσβεστώνΒγήκε διαταγή η οποία αποφασίζει την έναρξη της 78ης Εκπαιδευτικης Σειράς Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η διαρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Τα ονόματα και η ημερομηνία θα καθοριστούν σε νέα διαταγή.

Ετικέτες