Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Το ΣτΕ δικαίωσε τους Ειδικούς Φρουρούς με τα τατουάζ


Δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τέσσερις ειδικοί φρουροί οι οποίοι διεγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων (2018-2010) επειδή είχαν τατουάζ.

Το ΣτΕ ήρθε με τις νέες αποφάσεις του να επαναλάβει την πάγια θέση του ότι οι ένστολοι μπορούν να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανή σημεία του σώματος τους. Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η απεικόνιση του τατουάζ δεν μπορεί να προκαλεί και πρέπει να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει για τους ενστόλους.
Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας αφού ερμήνευσε το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας ( τατουάζ) δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής, κ.λπ.

Έτσι, οι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές των υποψηφίων ειδικών φρουρών για να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις των προσλήψεων τους και ανέπεμψε τις υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο για νέα κρίση.


Το ΣτΕ δικαίωσε τους Ειδικούς Φρουρούς με τα τατουάζ

Ετικέτες