Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Άσκηση ModTTX 2 του Μηχανισμού ΠΠ της ΕΕ στην Κροατία
Το διάστημα από 14-17 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην Κροατία η δεύτερη (Modules Table-Top Exercise 2) από τις πέντε ασκήσεις επί χάρτου που διοργανώνει την περίοδο 2014-2015 ο Μηχανισμός ΠΠ της ΕΕ. 
Η άσκηση φιλοξενήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Διεύθυνσης Εθνικής Προστασίας και Διάσωσης στο Divulje, στα προάστια του Σπλιτ. Στην άσκηση πήραν μέρος, μια ομάδα Εκτίμησης και Συντονισμού της ΕΕ (EU CPT), που αποτελούνταν από τέσσερις εμπειρογνώμονες (experts) και δυο μέλη τεχνικής υποστήριξης (tast). Την Ελλάδα εκπροσώπησε στην ομάδα ο Πύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης, από τη Δ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης, που είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμον. Επίσης πήραν μέρος οι Διοικητές και Υποδιοικητές επτά Μονάδων ΠΠ της ΕΕ (modules) εκ των οποίων τέσσερις μονάδες έρευνας- διάσωσης (USAR) και συγκεκριμένα η Βρετανική, η Γερμανική και η Αυστριακή Heavy USAR και η Φιλανδική Medium USAR και τρεις Μονάδες δασοπυρόσβεσης (GFFF) και συγκεκριμένα η Ελληνική, η Βουλγαρική και η Σλοβένικη. Από την Ελληνική Μονάδα Δασοπυρόσβεσης με Πεζοπόρο Τμήμα, συμμετείχαν οι Πυραγοί Μπίλιας Ιωάννης και Τσακίρης Κων/νος από την 1η ΕΜΑΚ Αθήνας.
Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε εκδήλωση μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών και σεισμού στην περιοχή του Σπλιτ, με αποτέλεσμα οι Κροατικές Αρχές να ζητήσουν διεθνή βοήθεια, μέσω του Μηχανισμού ΠΠ της ΕΕ. Είναι η μόνη από τις πέντε ασκήσεις που περιλαμβάνει στο σενάριο της δασικές πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν σύνθετα επεισόδια και να εφαρμόσουν όλες τις διαδικασίες συντονισμού που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Μηχανισμού. Μετά τη λήξη της άσκησης τόσο οι διοργανωτές καθώς και οι ασκούμενοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το επίπεδο οργάνωσης και τα αποτελέσματά της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι οι πρώτες ασκήσεις που διοργανώνει ο Μηχανισμός με το σενάριο να εξελίσσεται σε χώρα μέλος της ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί ο τρόπος αντίδρασης όλου του συστήματος, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε χώρες που γνωρίζουν τη λειτουργία του Μηχανισμού και μπορούν φυσιολογικά, να τη υποστηρίξουν. Τέλος προβλέπεται σε όλες τις ασκήσεις να συμμετέχουν από τρία στελέχη του ΠΣ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε σημαντικό αριθμό στελεχών (15) που εμπλέκονται στο Μηχανισμό να γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του.


Φωτό 1: Η Ομάδα ΠΠ της ΕΕ (EU CPT)

Φωτό 2: Συνέντευξη του Έλληνα Αξιωματικού σε δημοσιογράφο τοπικού ΜΜΕ, στα πλαίσια του σεναρίου

Φωτό 3: Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων

Ετικέτες , ,