Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

1η Trimodex, άσκηση πεδίου Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ - Weeze TB Germany
Το 2001 συγκροτήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UCPM), επιδιώκοντας να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ), σε όλη την Ευρώπη. 
Διαβάστε περισσότερα »

Ετικέτες ,