Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

«Ρύθµιση θεµάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχηµάτων-Μηχανηµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος και κυκλοφορίας αυτών»

Ετικέτες ,