Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή προς ΑΠΣ για το ωράριο εργασίας

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Έχει πέσει στην αντίληψή μας ότι:

  • Διοικητές Υπηρεσιών απασχολούν Π.Π.Υ. Κυριακές, εξαιρέσιμες και αργίες όπως 17, 25 και 26/12,
  • Και χωρίς να υπάρχουν σχετικές πιστώσεις.

Επίσης κάποιοι άλλοι «υποχρεώνουν» εθελοντικά Π.Π.Υ. να υπογράφουν Υπεύθυνες Δηλώσεις οι πενταετείς σχετικά με την απασχόλησή τους για τις μέρες αυτές καθώς επίσης διαμαρτύρονται συνάδελφοι ότι εργάζονται περισσότερες ημέρες μηνιαίως από το μόνιμο προσωπικό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πέραν των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως που ισχύει:

  • Τις ακριβείς ημέρες και ώρες απασχόλησης και τρόπο αυτού μηνιαίως όταν έχει 30 και 31 ημέρες ο μήνας ώστε στο μέλλον να γνωρίζουν όλοι πως και πόσο εργάζονται.
  • Τις Π.Υ. και Π.Κ. που έχουν ήδη καλύψει τις ανάλογες πιστώσεις για Π.Π.Υ. ώστε οι Διοικήσεις να μην προβαίνουν σε απασχόληση Π.Π.Υ. τις εξαιρέσιμες και αργίες και υπερωριακά.
  • Οι Π.Π.Υ. που θα απασχοληθούν τις Κυριακές και Αργίες του Δεκεμβρίου στις 17, 25 και 26 θα τις πληρωθούν κανονικά;

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ


Επιστολή προς ΑΠΣ για το ωράριο εργασίας

Ετικέτες ,